Online finance
Hledej

Katastrální úřady
Katastrální úřady

Ve chvíli kdy si vyberete nemovitost a rozhodnete se, že by jste si ji pořídili, vaše první cesta by měla vést na katastrální úřad. Pouze tam si totiž můžete ověřit, zda na vámy vybrané nemovitosti nevázne dvoumilionová hypotéka nebo zda se vám nepokouší nemovitost prodat někdo komu dokonce vůbec nepatří.

Katastr nemovitostí je veřejný soupis veškerých nemovitostí – budov (i rozestavěných) a pozemků – na území České republiky.Katastr je spravován krajskými katastrálními úřady, kterých je v v České republice čtrnáct. Pracoviště katastrálních úřadů najdete ve všech větších městech a pod každé spadá jedno katastrální území. Pakliže potřebujete vyřídit záležitost týkající se konkrétní nemovitosti, je potřeba se obrátit na katastrální úřad, pod který tato nemovitost spadá. Jedině na tomto pracovišti získat oficiálně potvrzené informace o dané nemovitosti.

V případě, že chcete do katastru jen nahlédnout nebo v něm pouze ověřit některé důležité informace ohledně vlastnictví nemovitosti a nebudete požadovat úředně ověřené údaje, ale budou vám stačit údaje informačního charakteru, můžete se obrátit na kterýkoli katastrální úřad, nebo dokonce můžete tyto informace získat i přes internet. Avšak je řeba upozornit, že tyto údaje nemusí být na 100 % spolehlivé, a taktéž nemusí být zcela aktuální a nelze je použít při oficiálních úkonech. Výhodou, ale jistě je, že je, na rozdíl od oficiálních listin získáte zcela zdarma (toto platí i při opsání některých údajů na úřadu).

Na internetu se k vybraným údajům z katastru dostanete například přes webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, kde naleznete aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato aplikace je veřejně dostupná a bezplatně pro všechny zájemce bez nutnosti registrace. Je zde možno ověřit si vlastnická práva k nemovitostem a zjišťovat stav řízení podaných na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice. Můžete zde sledovat, jak postupuje úřad s vyřizováním vaší žádosti na vklad zástavního nebo vlastnického práva, nechat si vypsat řízení přijatá na úřadě v konkrétní den, můžete zjišťovat vlastníka budovy podle několika kritérií. Obsah informací není úplný, ale může postačit pro orientační představu a první ověřování některých skutečností.

Nejspolehlivější cestou, k získání oficiálních údajů z katastru nemovitostí je podání žádosti o výpis k dané nemovitosti, avšak toto je již zpoplatněno. Žádost je možno podat na příslušném pracovišti katastrálního úřadu nebo poštou. Žádost samozřejmě musí obsahovat informace podle kterých lze nemovitost nějakým způsobem identifikovat – popisné, evidenční nebo parcelní číslo apod. Pokud kupujete nemovitost prostřednictvím solventní realitní kanceláře, měla by vám při koupi nemovitosti automaticky dát aktuální výpis z katastru k dispozici. Je velice důležité se ve výpise vyznat a dokázat správně interpretovat všechny údaje. I na první podled přehlédnutelné značky totiž mohou mít význam.

Taktéž pokud si necháte nemovitost postavit přijdete s katastrem nemovitostí do užšího kontaktu a připravte se na to i tehdy budete-li ji kupovat do osobního vlastnictví nebo ji dáte jako záruku k hypotéce či úvěru ze stavebního spoření. Veškeré tyto skutečnosti se musí do katastru zaznamenat. Pokud by došlo k jakémkoliv právnímu problému je vždy za bernou minci považován aktuální stav uvedený v katastru.

Návrh na vklad určitého práva k nemovitosti může podat kdokoliv ze zúčastněných stran, tedy kupující i prodávající, banka i klient, a to na základě příslušné smlouvy. Návrh musí obsahovat patřičné údaje a smlouvy u něho musí být přiloženy. Tento návrh se podává u příslušného katastrálního úřadu, pod který nemovitost spadá (lze ho zaslat i poštou). Tato žádost je zpoplatněnaDoba vyřízení návrhu by měla být nejvíce 30 dní, resp. 60 dní u složitějších případů.
Odkazy
Doporučujeme:
Kontakty | Podmínky použití stránek a osobní údaje | Přidat odkaz