Online finance
Hledej

Stavební spořitelny
Stavební spořitelny

Stavební spoření vzniklo z důvodu podpory řešení bytové situace. Jde o finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami v rámci něhož klient spoří, může žádat o úvěr nebo o překlenovací úvěr a může také využít státem poskytovanou podporu stavebního spoření. Tímto se stavební spoření stává výhodnou formou uložení r, neboť vedle výhodné úrokové sazby, je podpořeno 15% státní podporou a navíc jsou úrokové výnosy osvobozeny od daně, stejně jako úroky zaplacené při splácení úvěrů. Své finance má také klient pojištěny a po 6 letech je může libovolně využít.

V případě zájmu o stavební spoření je potřeba se spořitelnou nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření, která se sepisuje na určitou cílovou částku a její součástí jsou předem sjednané podmínky spoření. Po zaplacení poplatku za uzavření smlouvy následuje období spoření. V tomto období klient na svůj účet u spořitelny pravidelně nebo nepravidelně posílá částky stanovené ve smlouvě. Naspořené finance jsou pak průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou za rok je k nim připsána státní podpora.

Maximální doba spoření není omezena, ale v případě, že klient nepožádá o úvěr a nechce přijít o státní podporu, musí vklady ve spořitelně ponechat nejméně 6 let. Po uplynutí této doby může smlouvu vypovědět a peníze použít na jakýkoliv účel nebo může na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení sjednané cílové částky.

Klient však nemusí pouze spořit, ale může také požádat o úvěr. Pokud má klient zájem o úvěr ze stavebního spoření, musí ze zákona minimálně dva roky spořit. Pro přidělení úvěru je také potřeba splnit i další podmínky, tyto si však spořitelna stanovuje individuálně. Jedná se převážně o naspoření určitého procenta ze sjednané cílové částky, či předložení důkazů o schopnosti splácet, příp. zajištění úvěru. Úvěr za stavebního spoření může být (na rozdíl od částky získané pouze spořením) použit pouze na bytové potřeby a využití musí být řádně prokázáno.

Pokud se stane, že klient nesplňuje některou z podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření, může požádat o překlenovací úvěr, který může být přidělen prakticky ihned po podpisu smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení úvěru. Klient pak součastně se splácením úroků z překlenovacího úvěru spoří na svůj účet u stavební spořitelny, až do doby, kdy je mu schválen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací.

Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru.

Odkazy
Doporučujeme:
Kontakty | Podmínky použití stránek a osobní údaje | Přidat odkaz