Online finance
Hledej

Leasingové společnosti
Leasingové společnosti

Leasing je obchodní operace při níž pronajímatel (leasingová společnost) zajistí za úplatu pořízení majetku dle požadavků a potřeb nájemce (klienta). Tento je mu pronajat na určité období, přičemž ho nájemce hradí formou leasingových splátek.

Leasing nabízejí jak banky tak specializované leasingové firmy, obvykle ve dvou formách, jako finanční nebo tzv. provozní leasing. Finanční leasing spočívá v tom, že po úplné úhradě hodnoty pronajaté věci, se tato stane majetkem nájemce. Provozní leasing nepřepokládá úhradu hodnoty věcí.

Leasing s sebou nese nejen několik výhod, ale také určité nevýhody. Mezi výhody jistě patří, že vyřízení leasingové smlouvy je většinou rychlejší než vyřízení úvěru, riziko případné inflace nese obvykle leasingová společnost, zařízení v průběhu splácení na sebe samo vydělává atd. Jak jsme již psali má, ale i své nevýhody. Ve splátkách leasingu se platí finanční služba a také zisk leasingové společnosti, a proto leasing bývá dražší než úvěr, předmět leasingu pronájmu patří leasingové společnosti, nájemce nemůže vypovědět smlouvu (popř. může tak učinit s rizikem dosti vysokého penále) atd.

Dříve než se rozhodnete uzavřít smlouvu s leasingovou společností, zjistěte si o ní co možná nejvíce informací. Leasingová smlouva není krátkodobou záležitostí, takže je zapotřebí ji pečlivě prostudovat. Jednou ze záruk je členství leasingové společnosti v Asociaci leasingových společností . Měli by jste si však také zjistit jaké má společnost finanční zázemí, jak dlouho působí na trhu v oblasti leasingu , kolik již má klientů atd.

Pokud si vyberete společnost, nespěchejte s podepsáním smlouvy. V současnosti se totiž leasingové společnosti snaží získat zákazníka řadou zvýhodnění a lákavých nabídek jako nulové akontace nebo odklady splátek, což snižuje celkové náklady. Dobře proto posuďte, která nabídka je nejvýhodnější. Nejlepší metodou je porovnání součtů všech plateb souvisejících s plněním smlouvy. Do výpočtu by se tedy měla zahrnout splátka předem (nebo záloha), celková částka měsíčních, čtvrtletních či ročních splátek, poplatek za zprostředkování leasingu , případně další poplatky.

Odkazy
Doporučujeme:
Kontakty | Podmínky použití stránek a osobní údaje | Přidat odkaz