Online finance
Hledej

Členové ČAP
Členové ČAP

Česká asociace pojišťoven (dále jen ČAP) je od 1.ledna 1994 zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. V součastné době sdružuje 26 řádných členů a 2 členy se zvláštním statutem.

Posláním ČAP je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy nejen svých členských pojišťoven, ale také jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dalším subjektům Členové ČAP mají více jak 95% podíl na českém trhu na celkovém předepsaném pojistném.

Mezi hlavní úkoly ČAP patří mimo jiné zpracovávání připomínek k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazování nezbytných úprav, české i evropské legislativy. Dále napomáhá vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů, sjednocuje pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i statistické a vytváří informační nástroje pro veřejnost a objektivně a srozumitelně informuje o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách na trhu.

ČAP je od r. 1998 je řádným členem Evropské federace národních asociací pojistitelů Comité Européen des Assurances (CEA), což ČAP umožňuje podporovat a prosazovat zájmy českého pojistného trhu vůči EU, navazovat spolupracáci se zahraničními asociacemi a institucemi a podporovat rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice. Svým členům přispívá k odborné informovanosti členů a zabezpečovat vzdělávání prostřednictvím pravidelných školení, přednášek a seminářů.

ČAP taktéž pomáhá vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví a působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace a dbá na dodržování zásad, čímž chrání zájmy klientů a zajišťuje maximální uspokojení jejich potřeb.

Odkazy
Doporučujeme:
Kontakty | Podmínky použití stránek a osobní údaje | Přidat odkaz