Online finance
Hledej

Zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojišťovny

Za každého občana našeho státu je placeno zdravotní pojištění. Buď si ho občan platí sám, nebo je za něj placeno státem (děti, studenti, důchodci, apod.). Plátce zdravotního pojištění má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči.

Zdravotní pojištění je určené k úhradě nákladů zdravotní péče. Za občana jsou plně hrazeny nezbytné lékařské úkony, vybrané léky a vybraný zdravotnický materiál. Na některé skupiny léků a některé zákroky si pojištěnec doplácí, jsou však i takové, které pltí v plné výši.

Někteří se domnívají, že platbou zdravotního pojištění vzniká nárok na výplatu nemocenských dávek v případě nemoci, avšak není tomu tak. Nemocenské pojištění je součástí pojištění sociálního.

Zdravotní pojištění se taktéž nevztahuje na krytí léčebných výloh v zahraničí (pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak), výjimkou jsou případy kdy se jedná o zákrok, který nelze provést v České republice a s jehož úhradou zdravotní pojišťovna souhlasí.

Zdravotní pojištění platí zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a stát, který ho hradí za děti, studenty, registrované nezaměstnané a důchodce.

Výše měsíčních plateb zdravotního pojištění je stanovena ze zákona a určuje se z vyměřovacího základu, kdy u zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda. Platba pak částečné hradí zaměstnanec a část odvádí zaměstnavatel. Tyto platby se připisují na účty zdravotním pojišťovnám.

V součastné době vzniká mezi zdravotními pojišťovnami velká konkurence, která se však pojištěným vyplácí. Pojišťovny svým klientům nabízí doplňkové program nad rámec základní lékařské péče plně hrazené ze zákona. Patří mezi ně např. bezplatné plavání, příspěvek na ozdravné pobyty, vitamíny a mnoho dalších.

Odkazy
Doporučujeme:
Kontakty | Podmínky použití stránek a osobní údaje | Přidat odkaz