Online finance
Hledej

Půčky na směnku
Půčky na směnku

Směnka je prostředek, který lze výhodně použít pro zajištění závazků, a tato forma zajištění a proto stále více využívána a setkávají se s ní i běžní občané.

Směnka je vlastně písemným dokladem o finančním závazku a zároveň jde o obchodovatelný cenný papír. Výstavce směnky se zavazuje, že osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené lhůtě směnečnou sumu (směnka vlastní), popř. v němž výstavce přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby uhradila osobě uvedené ve směnce směnečnou sumu za něj (cizí směnka). Používání směnky upravuje speciální směnečný a šekový zákon č. 191/1950 Sb., ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

Tímto zákonem jsou předepsány náležitosti, které musí směnka obsahovat, aby byla platná. Směnka musí mít písemnou formu, může být celá napsána rukou, strojem, vytištěna nebo třeba vyplněna jako předtištěný formulář. Ať však využijete kteroukoli variantu je bezpodmínečně nutné aby směnka byla vlastnoručně podepsána výstavcem.

Pakliže směnka obsahuje zákonem požadované náležitosti a má "souvislý obsah vyjadřující vůli vyžadovanou pro právní úkon", je platná - i kdyby byla psána lámanou češtinou na kusu novinového papíru.

Jistotu úhrady směnky je možno zvýšit tím, že se na směnce uvede i osoba zaručující její splacení v dohodnutém, tzv. avalista, který tento svůj závazek stvrdí svým vlastnoručním podpisem na směnce. Pak hovoříme o avalované směnce.

Dalším z důležitých podpisů, který se může na směnce objevit, je podpis směnečníka, jímž potvrzuje přijetí směnky a převzetí směnečného závazku.

Po zaplacení částky uvedené na směnce vlastník směnky potvrdí zaplacení směnky záznamem přímo na směnce. Pokud by již majitel směnky o ni neměl zájem má také možnost tuto prodat, a převést svůj nárok na jinou osobu rubopisem (indosamentem) na rubu směnky.

Svá práva majitel směnky uplatní předložením směnky dlužníkovi a to v den její splatnosti nebo dvou následujících pracovních dnech. Pokud dlužník směnku neproplatí, může majitel směnky požadovat proplacení po avalistovi. Majitel směnky nesmí odmítnout ani její částečné plnění. Na směnce pak potvrdí, jaká částka mu byla zaplacena a směnku si ponechá pro uplatnění nároku na neuhrazený zůstatek sumy. Může však odmítnout zaplacení směnky před termínem její splatnosti.

Není-li směnka zcela proplacena, obrátí se majitel směnky na soud, kde stačí pouhé předložení platné směnky.

Je třeba si však dávat pozor na správnost vyhotovení směnky, jelikož špatné vyhotovení může způsobit její neplatnost a neuvážený podpis směnky a nedůsledná obrana proti jejímu vymáhání vážné potíže.
Doporučujeme:
Kontakty | Podmínky použití stránek a osobní údaje | Přidat odkaz